Inland Empire

INFORMACJE O IMPREZIE

David Lynch er på sitt villeste med dette medrivende marerittet.

I en filmografi full av mysterier, surrealisme og forstyrrende scener er «Inland Empire» Lynch’s mest ufiltrerte verk – hjulpet i stor grad ved å ha blitt skutt på billig DV-tape. En tilsynelatende streit historie, om en Hollywood-skuespillers stjernerolle i et filmprosjekt med mørk fortid, blir fort en bunnløs odyssé i identiteter og parallellhandlinger der få ting skaper sammenheng. Passende nok gjør en utrolig Laura Dern en av sine livs største rolleprestasjoner.

In a career full of mysteries, surrealism and disturbing sequences, “Inland Empire” stands as Lynch’s most uncompromising work – aided by the choice to shoot on cheap DV-tape. A seemingly straight story, about a Hollywood actress’ role in a movie with a troubled past, quickly turns into an abyssal venture through identities and narratives, with few threads providing coherence. Fittingly, Laura Dern commits to it with some of her very best work as an actor.


David Lynch
USA/Frankrike/Polen
2006
35mm
180 min

filmklubb
film
filmvisning
kino
studentersamfundet
student

Restrykcje

Aldersgrense 18 år

Ograniczenia

Kjøpte billetter refunderes ikke.
NFK-kontigent må være betalt og kunne fremvises for å kunne benytte billetten