page view image

Freddy’s Dead: The Final Nightmare – 35mm

EVENEMENTGEGEVENS
event image

“Freddy’s Dead” prøver – 6 filmer inn i en 9-filmer lang serie – å konkludere den moderne

balladen om Frederick Charles Krueger, en tysk-amerikansk immigrant hvis sjel ble fordømt

til evig lidelse. Fanget mellom liv og død eksisterer Freddy i et uendelig mareritt,

torturerende uskyldig sjel etter uskyldig sjel. Han befinner seg i en limboesque tilværelse

forbeholdt de fæleste av syndere. I dette “Siste Mareritt”, vil Frederick endelig finne

vederkvegelse? Vil han attre seg? Kom til Cinema Neuf for å finne det ut!


Six films into a nine film franchise, “Freddy’s Dead” sets out to conclude the modern-day

ballad of Frederick Charles Krueger; a German immigrant whose soul was condemned to

eternal damnation. Stuck between life and death; Freddy exists only in a perpetual nightmare,

torturing innocent soul after innocent soul; in a limbo-esque existence reserved for only the

most heinous of sinners. In this, “The Final Nightmare”, will Frederick finally find solace?

Will he repent? Come to Cinema Neuf to find out!


1991

Rachel Talalay

USA

35mm

89 min

English dialogue

Norske undertekster / Norwegian Subtitles

filmklubb
film
filmvisning
kino
studentersamfundet
student

Beperkingen

Aldersgrense 18 år

Afstandsverklaring

Kjøpte billetter refunderes ikke.
NFK-kontigent må være betalt og kunne fremvises for å kunne benytte billetten