The Headless Woman

Arrangementsinformasjon
Veronica er en velstående dame fra Buenos Aires. Hun kjører ned noe i en trafikkulykke. Uten å sjekke hvem eller hva hun traff i ulykken kjører hun hjem. Traumatisert og drevet av skyldfølelse prøver Veronica å innrømme og rapportere ulykken. Storfamilien er derimot uenige og velger å dekke over hendelsen. 

Lucretia Martels film er en allegori om den argentinske overklassens impotente skyldfølelse og delaktighet i militærdiktaturet som har regjert i Argentina i flere tiår, hvor bortføring og politisk attentat var utbredt. Filmen er både en dyp psykologisk studie av individets skyld, klasseperspektiv og et samfunn som velger heller å fornekte enn å ta et oppgjør med sine forbrytelser.

A headless woman is a psychological study of a traumatized woman grappling with guilt after instigating a car accident. On a deeper level it is an allegory of guilt in a bourgeois class unwilling to admit its complicity. Lucretia Martel’s film is a clear indictment of the ruling class in Argentinian society and its involvement in the rule of the military junta. 

Lucretia Martel 
Argentina
2008
DVD
89 min
Spanish dialogue
English subtitles
filmklubb
film
filmvisning
kino
studentersamfundet
student

Restriksjoner

Aldersgrense 18 år

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.
NFK-kontigent må være betalt og kunne fremvises for å kunne benytte billetten