Stalker

Arrangementsinformasjon

”Here the shortest path isn’t the simplest. The more indirect, the less risk there is.”

I en nær fremtid finnes det et område russisk villmark som myndighetene har kalt Sonen. Ryktet har seg

at de få som entrer, aldri kommer tilbake. To menn hyrer en stalker som kan guide dem gjennom Sonen.

For inne i Sonen finnes det et rom det sies har kraften til å gi deg dine dypeste ønsker. Denne visuelt

ekstraordinære fabelen utforsker grenser ved kunnskap – personlig, vitenskapelig, og spirituelt.

In the near future, an area of Russian wilderness has been dubbed by the authorities as The Zone.

Rumour has it that the few who enter, never return. Two men hire a stalker to guide them through The

Zone. Because within The Zone, there is a room with the supposed power to grant you your deepest

desires. This visually extraordinary fable explores the limits of knowledge – personal, scientific, and

spiritual.

Andrei Tarkovsky

Sovietunionen

1979

DVD

161 min

Russian

English subtitles

Skrevet av Erlend Lian Flatin

filmklubb
film
filmvisning
kino
studentersamfundet
student

Restriksjoner

Aldersgrense 18 år

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.
NFK-kontigent må være betalt og kunne fremvises for å kunne benytte billetten