page view image

My Voice

Informasjon
event image

Director: Flora Gomez

Country: Cape Verde, Portugal, France, Luxembourg

Length: 1h 50m (110 min)

Language: Kabuverdianu

Vita is in a predicament. Though her star is rising as a singer in Paris, she knows that singing as a woman is heavily frowned upon where she grew up in Cape Verde. She devises an elaborate plan to break the news to her family, one which involves faking her own death.My Voice is a musical comedy with a heartfelt message about the value of tradition, aswell as the importance of letting traditions evolve with time.


Selv om Vita begynner å få suksess som en sanger i Paris, vet hun at synging er sett ned på der hun vokste opp i Kape Verde. Dermed, må hun komme med en plan for å fortelle familien sin, som begynner med å falske sin egen død. My Voice er en musikalsk komedie, og diskuterer verdien i tradisjon, samt når det er viktig å la tradisjon utvikle seg med tid.

Written by Eoin

filmklubb film filmvisning kino studentersamfundet student

Restriksjoner

Aldersgrense 18 år

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.
NFK-kontigent må være betalt og kunne fremvises for å kunne benytte billetten