Frank

Arrangementsinformasjon

"I love you, wall"

In this off-beat indie darling, we follow the experimental, outside-music group 'the Soronprfbs', led by the

eccentric papier-mâchié-clad Frank, played by Michael Fassbender. Loosely based on the real-life

comedian and musician Frank Sidebottom, the film illustrates how important personal artistic expression

can be for individuals, and how tumultuous the results can be, when this expression gets muddled up

with chasing fame and fortune.

I denne pekuliære perlen følger vi den eksperimentelle musikkgruppen ’Soronprfbs’, ledet av den

eksentriske og pappmasje-kledde Frank, spilt av Michael Fassbender. Løst basert på den virkelige

komikeren og musikeren Frank Sidebottom, illustrerer filmen viktigheten av personlig kunstnerisk uttrykk

for enkeltpersoner, og hvor rådløse resultatene kan bli hvis dette uttrykket blir forvrengt av jakten på

berømmelse og formue.

Lenny Abrahamson

Ireland / England

2014

Blu-ray

95 min

English

No subtitles

filmklubb
film
filmvisning
kino
studentersamfundet
student

Restriksjoner

Aldersgrense 18 år

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.
NFK-kontigent må være betalt og kunne fremvises for å kunne benytte billetten