Forvist - 35mm

Arrangementsinformasjon
En småbarnsfamilie flykter fra byen under mystiske omstendigheter. De velger å tilbringe ferien på landet. Landlig idyll med late dager blir erstattet med en ulmende konflikt mellom Vera og Alex. Flere ting hinter til Alex’ voldelige og ukjente bakgrunn mens Vera på sin side bærer en hemmelighet. Forvist er Andrej Zvyaginstevs andre film etter debuten The Return. Filmener en kryptisk, stillegående og vakker film som blottlegger hovedpersonenes sjeleliv med et større fokus på atmosfære, emosjoner og handlinger istedenfor dialog. 

The Banishment is director Andrej Zvyaginstev’s second feature film after The Return. Based on the novel The Laughing Matter, the film is centred around a couple who chooses to spend time in the countryside following mysterious circumstances. What follows is a beautifully shot and slow-paced film that focuses on melancholy and violent emotions rather than plot and dialog.

Andrej Zvyagintsev
Russland
2007
35mm
157 min
Russian dialogue 
Norwegian subtitles
filmklubb
film
filmvisning
kino
studentersamfundet
student

Restriksjoner

Aldersgrense 18 år

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.
NFK-kontigent må være betalt og kunne fremvises for å kunne benytte billetten