Blanc d'ebene - 35mm

Arrangementsinformasjon

Blanc d’ebene er en film regissert av den guineansk-franske regissøren Cheik Doukouré. Filmen er satt i 1943 der landet historien utspiller seg i er under fransk kolonistyre. Historien blir fortalt gjennom det konfliktfylte forholdet mellom en representant av det franske kolonistyret og en ung lokal lærer med ideer om frihet.


Den franske offiseren Martini blir utplassert i en landsby i dagens Guinea for å lede Senegalske menn ut i krigen. Løytnanten har en fascinasjon for afrikansk kultur og tradisjoner, men står som en representant for det franske autoritære koloni-styret. Med dette kommer han i konflikt med den unge radikale læreren Lanseye Kante, som har kommet tilbake til sin hjemby for å lede den lokale skolen. Det franske imperiets fall tydeliggjøres gjennom offiserens skjebne i møte med den unge lærerens ideer om frigjørelse.


Blanc d’ebne er Cheik Doukoure sin regi-debut der tunge, men viktige temaer som imperialismens konsekvenser, samt etniske hierarkier skildres.


Cheik Doukouré

Frankrike

1992

35mm

90 min

FRENCH DIALOGUE

NORWEGIAN SUBTITLES

filmklubb
film
filmvisning
kino
studentersamfundet
student

Restriksjoner

Aldersgrense 18 år

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte billetter refunderes ikke.
NFK-kontigent må være betalt og kunne fremvises for å kunne benytte billetten